16 d’oct. 2017

Sales de control de videovigilància, el panòptic universal.

Que hi ha darrera la càmera de videovigilància? Qui ens mira des de les sales de control?.
Malgrat que sovint tenim tendència a pensar que les càmeres enregistren el que passa davant d’elles i poc més, darrera seu hi ha un mon viu i ric en recursos controladors. Fa anys l’eficiència de la videovigilància quedava molt reduïda per el fet de ser analògiques (la revisió era molt problemàtica) i que els avorrits i cansats vigilants dels edificis controlats no podien estar mirant-les permanentment, a més feien rondes, controlaven entrades i sortides, llegien la premsa o feien alguna becaina... Però avui en dia (ja fa un temps) la situació ha anat canviant. Darrera les càmeres de videovigilància hi ha quelcom més que un gravador d’imatges i un humà avorrit.
Les càmeres de videovigilància s’han naturalitzat i formen part del paisatge urbà i és acceptat que actuen com mecanismes preventius que eviten situacions “delictives” detectant-les anticipadament, i que augmenten la seguretat. No es percep la presència d’un vigilant, humà o informàtic, darrera de l’objectiu de l’artefacte, la videovigilància es legitima fent-se ubiqua i quotidiana... banalitzant-se.

6 d’oct. 2017

Quan la patronal ens atura. El locaut de 1919/1920... al de 2017...


Fa uns dies (el dia 3) se’ns demanava que “pactéssim” (be, nosaltres no, que pactessin CCOO i UGT és clar) una “aturada” amb els patrons, el resultat ha estat que s’ha produït un tancament patronal, sobretot a l’administració pública, però també a cadenes de serveis i de grans superfícies (com per exemple MERCADONA), on les organitzacions sindicals institucionalistes UGT i CCOO han arribat a “acords parcials” amb els empresaris, superposada a una vaga general convocada (anteriorment) per el mateix dia, malgrat la escasses de piquets i d’actuació autònoma no ha deixat de ser una vaga a molts llocs.
Malgrat la distancia en el temps, en la situació i en el plantejament, pot ser interesant, cara a futures mobilitzacions, veure el que suposa un locaut (bàsicament una arma patronal), especialment un dels locauts més importants en la nostra història, el que va executar la patronal catalana per neutralitzar la consecució (escassament efectiva, de fet encara no és efectiva a molts sectors) de les 8 hores i la puixança de la organització dels treballadors.

2 d’oct. 2017

Ens han robat la vaga general!!.


Un dret que malgrat que és individual a l’hora de trencar una vaga, és col·lectiu per fer-la.
El dia 3 havia convocada una vaga general, com altres anteriors polèmica i discutible.
Malgrat que entre els convocant hi ha, per exemple la IAC que durant uns anys va ser majoritària entre els carcellers catalans, o la CSC sindicat groc, sobretot a les administració pública no deixa per això de tenir motius, sobretot desprès de diumenge, per fer-la, altres dels convocants no eren, ni de bon tros tan xungos..
Com treballadors, com explotats, teníem la possibilitat de fer-la (amb conseqüències econòmiques, o encara pitjor jugant-te el lloc de treball) o senzillament no fer-la.
Tinc amics i amigues que es plantejaven les dues possibilitats, possibilitats personals i compromeses d’una manera o altra... exercici actiu en una direcció o una altra.
Però ara han arribat aquells que sempre han estat a l’altra cantó, els sindicats grocs (UGT, CCOO i USOC, grocs generalment i amb moltes excepcions a les seves bases), les organitzacions de la “societat civil” (hi ha organitzacions de la societat militar?) i les patronals (la sinistra CECOT, la hiperexplotadora CEPIME) i han convocat una “Aturada de País” que ningú sap massa el que és. Tan CCOO com UGT, que disposen d’una maquinaria burocràtica fenomenal, neguen la vaga i defensen “acords” amb la patronal per arribar a “aturades limitades” sense conseqüències econòmiques.

28 de set. 2017

El sistema d'intercepció de las comunicacions de la policia de la GeneralitatA finals del més d’agost el Departament d’Interior ha tret a concurs un contracte bastant peculiar i amb un pressupost important, 6.914.325€. Es tracta de contractar uns “Serveis integrals d'intercepció i monitorització de les comunicacions per a la Direcció General de la Policia”, és un concurs opac, no es farà públic el Plec de Prescripcions Tècniques, ja que es considera confidencial, és de Tramitació restringida, procediment declarat reservat, per ser àmbit defensa i seguretat segons la Llei 24/2011.
Les empreses han de presentar un documentació prèvia i la mesa de contractació ha de triar entre 5 i 8 per procedir al concurs pròpiament dit. Donades les condicions posades, entre elles l’experiència en “treballs del mateix tipus”, les empreses que poden participar queda summament reduïdes i segurament ja hi ha una “preadjudicació”.

24 de set. 2017

El control genètic entra a les festes de la Mercè, el futur amenaçat?Aquest any el nostre progressista ajuntament ha nomenat “ciutat convidada” a les festes de la Mercè Reykjavíkcapital d’Islàndia, aquesta invitació es concreta en no masses coses, alguna activitat artística musical, una ruta gastronòmica (Islàndia al plat), una rifa d’un viatge per dues persones i... a l’Arc de Triomf la projecció del documental de “realitat augmentada” en 360º en una cúpula muntada expressament.

Que és el documental “Islàndia 36º”?, és un documental curtet(10 minutets), amb imatges espectaculars i que bàsicament ens explica la “genètica” de la comunitat humana islandesa i la bondat de registrar-la en un “biobanc”.

18 de set. 2017

Han arribat els humans a la carta?, cada cop més domesticats!Fa unes setmanes parlàvem de la edició genètica i més concretament de la tècnica CRISPR/CAS9 (d’ara en endavant CRISPR) i de les repercussions en la domesticació dels humans, dels altres animals, dels vegetals, microorganismes... domesticació extrema de la terra  LA EDICIO GENÈTICA DOMESTICACIO EXTREMA

El més de juliol s’ha fet públic un experiment desenvolupat per la Universitat d’Oregó (article publicat el 2 d’agost a Nature), en que diuen haver corregit en embrions humans una malaltia hereditària del cor lligada a un sol gen, i aquests embrions (procedents “d’excedents” de fecundació in vitro), es tractava d’embrions viables que es van desenvolupar normalment (sense modificacions no desitjades ni mosaicisme) i que van ser destruïts en acabar l’experiment.

12 de set. 2017

PRODERAI: el control policial s'esten a les escoles

Darrerament el gihadisme ha estat al darrera de casi totes les fites en control social que s’han desenvolupat a Europa, fos quin fos el país on s’han produït els fets, naturalment sempre és mes útil que sigui en el propi, però sempre se’n pot treure alguna cosa.
El cas de les Rambles i Cambrils no ha estat diferent, tots han pogut dir la seva, el govern de l’estat i el bisbe enaltir la Unidad, el Mundo parlar de l’independentisme català en connivència amb l’islamisme, a ForoCoches de terroristes amb subvencions públiques i beques de menjador i, des de la Generalitat de Catalunya, enaltir al (fins aquell moment) desprestigiat cos dels Mossos i penjar-se medalles diverses.
Hi ha però un nou aspecte del control social, que ja ve de fa temps, però que pren volada i justificació a rel dels darrers atemptats. Es tracta del Protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització islamista, el PRODERAI (http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf ).